ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ก่อตั้งในปี 2525

Success With Integrity

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

เป็นผู้นำการลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทยและอาเซียน

เป็นเจ้าของโรงแรม
44 โรงแรม
6,618 ห้อง

เป็นพันธมิตรกับ
5 โรงแรม
ระดับโลก

เป็นผู้บริหารโรงแรมรวม
9แบรนด์

ราคาล่าสุด
ERW

-

5.85

-%

ราคาปิดก่อนหน้า - ราคาเปิด 0 - 5.85

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 6.00 - 3.92

สูงสุดวันนี้ - ต่ำสุดวันนี้ 5.95 - 5.80

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9,540,100

ปรับปรุงเมื่อ : 24 สิงหาคม 2560 02:12

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2559

เอกสารนำเสนอ

Quarterly Meeting: ไตรมาส 2 ปี 2560

Grand Hyatt Erawan Bangkok

Unlock extraordinary experiences and Immerse yourself in the luxury and refinement